Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να αγοράσουμε κάτι (ΕΥΑΘ Α.Ε.) που είναι ήδη δικό μας;

Το ελληνικό δημόσιο κατέχει περίπου το 72% των μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., έχει δηλώσει την πρόθεσή του για την πώληση του 40% και του μάνατζμεντ της εταιρείας και έχει μεταβιβάσει το  σύνολο των μετοχών που κατέχει (72%) στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Ιδιωτικής Περιουσίας). Επίσης έχει ψηφίσει νόμο, σε εφαρμογή του Μνημονίου, με τον οποίο προβλέπει την πώληση αυτή.

Η Κ 136 συμμετέχει σε όλους τους αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., όμως δεν μένει εκεί. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις, στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση, να διεκδικήσουν την εξαγορά της εταιρείας οι ίδιοι οι πολίτες.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι πράγματι δική μας, των πολιτών-καταναλωτών που την έχουν πληρώσει και την έχουν φτάσει μέχρις εδώ. Διαχειριστής και ιδιοκτήτης όμως είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει αποφασίσει να την πουλήσει, παρόλο που είναι κερδοφόρα επιχείρηση (μόνο το 2011 ανακοίνωσε κέρδη 20 εκ. ευρώ). Αντί λοιπόν να αφήσουμε το νερό που πίνουμε να πουληθεί από τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του, το ελληνικό δημόσιο, σε μια πολυεθνική του κλάδου του νερού, η Κ 136 κινητοποιεί και οργανώνει εμάς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση διεκδικώντας την εξαγορά εμείς οι ίδιοι.

Ουσιαστικά η Κ 136 με τη δράση και τον αγώνα της δεν στήνει μόνο ένα δεύτερο ανάχωμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., αλλά οδηγεί το νερό της πόλης σε ένα νέο νομικό και οικονομικό μοντέλο λειτουργίας. Σε μια διαφορετική από τις δύο γνωστές μορφές ιδιοκτησίας - την ιδιωτική και την κρατική - η οποία μπορεί να ενταχθεί σε μια τρίτη κατηγορία, την κοινωνική και αλληλέγγυα, όπου οι ίδιοι οι πολίτες είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του κοινού αγαθού, του ανεκτίμητου για τη ζωή τους πόρου, του νερού.

Είναι εφικτό οι πολίτες να διοικούν οι ίδιοι την ΕΥΑΘ Α.Ε. ; Τι εννοείτε με τον όρο “δημοκρατική λειτουργία”;

Για να αγοράσουν οι πολίτες την ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν διαμορφώσει ένα νομικό και λειτουργικό σχήμα που αποτελείται σε πρώτο βαθμό από συνεταιρισμούς σε κάθε υδροδοτούμενο Δήμο και Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε δεύτερο βαθμό οι συνεταιρισμοί αυτοί συγκροτούν μια Κοινωνική ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία και θα διεκδικήσει την εξαγορά της ΕΥΑΘ Α.Ε. Μέτοχοι της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. είναι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, μέλη των οποίων εκλέγονται αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό της και εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Το Καταστατικό των συνεταιρισμών πρώτου βαθμού, έχει συνταχθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την αμεσοδημοκρατική λειτουργία τους : προβλέπει τέσσερις Γενικές Συνελεύσεις το χρόνο, μια μετά από κάθε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 3μήνου της ΚΕΥΑΘ Α.Ε., ώστε τα μέλη να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τους στόχους που έχουν τεθεί από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να φτάσουν και μέχρι την ανάκληση των αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. και του ίδιου του Δ.Σ. της εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τα Δ.Σ. των συνεταιρισμών, με δεδομένο ότι κάθε τρεις μήνες γίνεται Γ.Σ., δεν έχουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες, παρά μόνο τις αναγκαίες για τις λειτουργίες ρουτίνας τους. Παρόλα αυτά, Εποπτικά Συμβούλια λειτουργούν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ώστε να ελέγχεται συνεχώς η λειτουργία των Δ.Σ.

Αυτό το λειτουργικό σχήμα έχει επιλεγεί από τη μια με σκοπό την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στη διαχείριση του νερού της πόλης και από την άλλη για να υπάρχει συνεχής έλεγχος και συχνή λογοδοσία των εκλεγμένων με σκοπό να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα κακοδιαχείρισης.

Σημειώνεται ότι η συνεχής εκπαίδευση των μελών (μεταξύ άλλων και) σε θέματα συνεταιριστικών αρχών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και εταιρικής διαχείρισης, που προβλέπεται στο Καταστατικό τους, οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν όχι μόνο την άμεση συμμετοχή των μελών τους στις αποφάσεις, αλλά και την ανάπτυξη της γνώσης τους, ώστε να ενισχύεται διαρκώς η ικανότητά τους να παίρνουν σωστές αποφάσεις.

Η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης και η άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις, δημιουργούν ένα  περιβάλλον στο οποίο η διαχείριση του νερού της πόλης γίνεται στην πράξη υπόθεση των ίδιων των πολιτών.

Υπάρχει πουθενά κάτι ανάλογο;

Η Κ 136 έχει αναπτύξει σχέσεις με το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό κίνημα υπεράσπισης του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού. Είναι σε συνεχή επαφή και επικοινωνία, συμμετέχει  στους αγώνες και τις δραστηριότητες του κινήματος, γνωρίζει τις μορφές που αυτό παίρνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από όλη αυτή τη διεθνή δραστηριότητα της Κ 136 είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το εγχείρημά μας έχει μια μοναδικότητα - μας το τονίζουν όλοι οι συναγωνιστές - πράγμα που δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κ 136 και τις εξελίξεις του αγώνα της διεθνώς. Μάλιστα σε κάθε ευκαιρία διεθνούς δράσης ζητούν τη συμμετοχή της Κ 136, την ενημέρωσή τους πάνω στο εγχείρημά μας, την πορεία εξέλιξής του.

Η μοναδικότητα αυτή και το διεθνές ενδιαφέρον μας δημιουργεί ένα πρόσθετο αίσθημα ευθύνης για ότι λέμε και ότι κάνουμε και κυρίως για την αποτελεσματικότητα του αγώνα μας.

Τι σημαίνει “μη κερδοσκοπική” λειτουργία; Πως συμβιβάζεται αυτό με το Χρηματιστήριο; 

Το Καταστατικό των Συνεταιρισμών προβλέπει ότι η διαχείριση του νερού της πόλης δεν θα γίνεται με σκοπό το κέρδος, άλλωστε όταν ιδιοκτήτες και διαχειριστές είναι οι ίδιοι οι πολίτες από ποιόν να βγάλουν κέρδος, από τον εαυτό τους; Προφανώς η ΚΕΥΑΘ Α.Ε. δεν θα δουλεύει για να είναι ζημιογόνα, ασφαλώς και ο στόχος θα είναι να έχει πλεονάσματα. Άλλο αυτό και άλλο η επιδίωξη του κέρδους και της διανομής όσο το δυνατό μεγαλύτερου μερίσματος στους μετόχους της. Τα όποια πλεονάσματα θα πηγαίνουν για την διατήρηση χαμηλών τιμολογίων, βελτίωση της ποιότητας του νερού και του δικτύου διανομής, επενδύσεις, κοινωνική πολιτική, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε την αποχέτευση, τον βιολογικό καθαρισμό και τη σημασία του για την κατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου.

Η μη κερδοσκοπική διαχείριση θέτει το θέμα της σχέσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ),  δεδομένου ότι είναι εισηγμένη σ΄αυτό. Πράγματι στόχος των Συνεταιρισμών και της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. είναι να βγάλουν την ΕΥΑΘ Α.Ε. από το ΧΑΑ, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα όσων κατέχουν μετοχές της εταιρείας.

Θα επιτρέψει η κυβέρνηση σε μια κίνηση όπως η Κ 136 να εξαγοράσει την ΕΥΑΘ Α.Ε.;

Η Κ 136 δημιουργεί με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές, νομικές, τεχνικές και οικονομικές, για να συμμετάσχει στην όποια διαδικασία επιλεγεί.

Δεν αποκλείουμε την πιθανότητα η κυβέρνηση να προσπαθήσει να βάλει εμπόδια στη συμμετοχή μας για διάφορους λόγους. Θεωρούμε όμως πολύ δύσκολο να αποκλείσει ένα σχήμα που θα διαθέτει μια πρωτοφανή στήριξη από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών  της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα σήμερα που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καρδιά της Ευρωζώνης, γιγαντώνεται το κίνημα επαναδημοτικοποίησης των εταιρειών ύδρευσης, μετά από 20 και 30 χρόνια ιδιωτικής διαχείρισής τους, κατά την οποία οι τιμές και οι απώλειες αυξήθηκαν ενώ η ποιότητα μειώθηκε. Παρίσι, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Γκρενόμπλ, Μπορντώ, Τουλούζ, Μονπελιέ, Μασσαλία, Λιλ, Βρέστη και πολλές άλλες.

Γιατί θα πρέπει η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα να βαδίσει τον ίδιο αδιέξοδο δρόμο;

Πως θα εξαγοράσετε την ΕΥΑΘ Α.Ε. ;

Το νομικό και επιχειρηματικό σχήμα περιγράφηκε σε προηγούμενη ερώτηση. Σε ότι αφορά στο οικονομικό σκέλος, υπολογίστηκε ότι με 136 ευρώ ανά υδρόμετρο (τα υδρόμετρα είναι 510.000 περίπου), συγκεντρώνεται το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά του 40% και του μάνατζμεντ της ΕΥΑΘ Α.Ε. Από τον υπολογισμό αυτό προέκυψε και το όνομα της κίνησης πολιτών Κ 136.

Πως γίνομαι μέλος σε ένα συνεταιρισμό ή πως μπορώ να βοηθήσω;

Το Καταστατικό προβλέπει ότι : “Μέλη των συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία :

  1. Υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ ή υποστηρίζουν τους σκοπούς τους
  2. Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού δηλώνοντας ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τις αιτήσεις στην πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή τους, αιτιολογώντας τυχόν απόρριψη.
  3. Καταβάλλουν σε τράπεζα της επιλογής τους το ποσό των 140,00€ για την αγορά των 14 μερίδων που απαιτούνται ή 10€ για μία μερίδα, η οποία είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Τα μέλη προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητά τους ως τακτικά, πρέπει εντός χρονικού διαστήματος 14 μηνών το πολύ, να συμμετάσχουν στην συγκρότηση Ειδικού Αποθεματικού εξαγοράς της ΕΥΑΘ, αγοράζοντας 14 μερίδες τουλάχιστον, για κάθε ένα μέλος, καταβάλλοντας στην τράπεζα της επιλογής τους συνολικά 140,00€. Η κατάθεση θα γίνεται σε δύο λογαριασμούς. Στον πρώτο θα κατατίθενται 136,00€ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε δύο κατευθύνσεις, είτε για τη συμμετοχή του στην δημιουργία του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΥΑΘ, είτε σε περίπτωση ματαίωσης του εγχειρήματος θα επιστρέφεται, στο ακέραιο, σε λογαριασμό που έχει  δηλώσει εκ των προτέρων το κάθε μέλος. Στον δεύτερο θα κατατίθενται 4,00€ και θα αποτελεί κεφάλαιο κίνησης και λειτουργίας του Συνεταιρισμού όπου ανήκει το κάθε μέλος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες χωρίς περιορισμό, υπό την δέσμευση εκπλήρωσης του προαναφερθέντος όρου συμμετοχής στο Ειδικό Αποθεματικό Εξαγοράς της ΕΥΑΘ.
  4. Δεν έχουν νομικά κωλύματα και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις”.

Μπορεί κανείς να βοηθήσει στην επιτυχία του σκοπού της Κ 136 με τους εξής, ενδεικτικά, τρόπους:

  • Συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της Κ 136 μέσα στην πόλη,
  • Ενημερώνοντας γνωστούς και φίλους για την Κ 136 και το σκοπό της και καλώντας τους να πάρουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητές της,
  • Υπογράφοντας στο αίτημα (petition) ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού,
  • Συγκεντρώνοντας προεγγραφές στους συνεταιρισμούς στο ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό,
  • Παρακινώντας και άλλους να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού της περιοχής τους,
  • Συμμετέχοντας στις Γενικές Συνελεύσεις της Κ 136 κάθε Τετάρτη 7:00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

καθώς και με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο είναι σε θέση να βοηθήσει.

Πως διασφαλίζονται τα λεφτά των μελών ;

Η διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης και η διασφάλιση των χρημάτων των μελών αποτέλεσε θέμα ιδιαίτερης προσοχής της Κ 136. Ύστερα από συνεννόηση με τις Τράπεζες συμφωνήθηκε ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι αυτός που περιγράφεται αναλυτικά στο Καταστατικό, ώστε να δεσμεύει τους διαχειριστές και το συνεταιρισμό συνολικά :

“Η κατάθεση (των 140 ευρώ) θα γίνεται σε δύο λογαριασμούς. Στον πρώτο θα κατατίθενται 136,00€ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε δύο κατευθύνσεις, είτε για τη συμμετοχή του στην δημιουργία του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΥΑΘ, είτε σε περίπτωση ματαίωσης του εγχειρήματος θα επιστρέφεται, στο ακέραιο, σε λογαριασμό που έχει  δηλώσει εκ των προτέρων το κάθε μέλος. Στον δεύτερο θα κατατίθενται 4,00€ και θα αποτελεί κεφάλαιο κίνησης και λειτουργίας του Συνεταιρισμού όπου ανήκει το κάθε μέλος”.

Έτσι διασφαλίζεται ότι το κάθε μέλος θα συνεισφέρει μόνο 4 ευρώ για τις ανάγκες των συνεταιρισμών, ενώ τα 136 ευρώ θα απορροφηθούν μόνο εφόσον πετύχει η εξαγορά της ΕΥΑΘ Α.Ε. Αν το όλο εγχείρημα αποτύχει, τα 136 ευρώ επιστρέφουν σε αυτόν/ήν που τα κατέβαλε, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα των διαχειριστών να κάνουν κάτι άλλο με αυτά.

Τι θα κάνετε σε περίπτωση αποτυχίας της εξαγοράς;

Η Κ 136 δεν θεωρεί ότι έχει την αρμοδιότητα να απαντήσει η ίδια, τώρα, για το ενδεχόμενο αυτό. Αν για οποιονδήποτε λόγο αποτύχει η προσπάθεια, οι Συνεταιρισμοί θα αποφασίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις τους, μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, για τις παραπέρα ενέργειές τους, ως αυτοτελείς και αυτεξούσιες οντότητες.

Η Κ 136 μπορεί να έχει γνώμη και πρόταση, αλλά το αμεσοδημοκρατικό σχήμα που έχει διαμορφωθεί δεν της επιτρέπει να πάρει απόφαση.

Έχετε διαμορφώσει επιχειρηματικό σχέδιο για την εταιρεία;

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, διαθέτει επιχειρηματικό σχέδιο και το υλοποιεί. Η ανάληψη του μάνατζμεντ της εταιρείας προφανώς θα τροποποιήσει το σχέδιο αυτό στην κατεύθυνση που περιγράφουν οι σκοποί του Καταστατικού της ΚΕΥΑΘ Α.Ε. (μη κερδοσκοπική διαχείριση, χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική δικαιοσύνη), αλλά αυτό δεν έχει κριθεί σκοπιμο να γίνει με αναλυτικό τρόπο στη φάση αυτή. Θα συναρτηθεί και με το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης του ΤΑΙΠΕΔ για τη διαδικασία πώλησης της εταιρείας.

Ποιοί είστε; Από ποιούς χρηματοδοτείστε; Ποιά η σχέση σας με τα κόμματα;

Είμαστε πολίτες και συλλογικότητες που ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση και να διεκδικήσουμε εμείς οι ίδιοι το νερό της πόλης μας αν χρειαστεί. Με κόμματα δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, ενώ η χρηματοδότηση των δράσεών μας προέρχεται αποκλειστικά από τις συνεισφορές των μελών της Κ 136, των οποίων οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες και λόγω της κρίσης.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και όλων των δημοτικών αρχών στο εγχείρημά μας, που διαθέτουν τους χώρους για να τις συνελεύσεις και άλλες δραστηριότητές μας.

Ακόμη πρέπει να αναφέρουμε την βοήθεια που μας παρέχουν οι διεθνείς οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε, με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για να πάρουμε μέρος στις διεθνείς δραστηριότητες. Επίσης την οικονομική υποστήριξή τους για την κάλυψη δαπανών προβολής της Κ 136 και αγοράς κατάλληλου εξοπλισμού για το σκοπό αυτό.