Πως μπορείτε να στηριξετε την Κινηση 136;

Για να στηρίξετε το σχέδιο κοινωνικής διαχείρισης του νερού της πόλης της Κ136, συνυπογράψτε το αίτημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, προεγγραφείτε στο συνεταιρισμό της γειτονιάς σας, ή συμμετέχετε στην συνέλευση της Κ136 κάθε Τετάρτη στις 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το συνεταιρισμό της γειτονιάς σας, ή, αν δεν έχετε χρόνο, να προεγγραφείτε ήλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας.

Μπορείτε επίσης να βοηθήσετε στην επιτυχία του σκοπού της Κ136 με τους εξής τρόπους:

Μέλη των συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία :

  1. Υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ ή υποστηρίζουν τους σκοπούς τους
  2. Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού δηλώνοντας ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τις αιτήσεις στην πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή τους, αιτιολογώντας τυχόν απόρριψη.
  3. Καταβάλλουν σε τράπεζα της επιλογής τους το ποσό των 140,00€ για την αγορά των 14 μερίδων που απαιτούνται ή 10€ για μία μερίδα, η οποία είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Τα μέλη προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητά τους ως τακτικά, πρέπει εντός χρονικού διαστήματος 14 μηνών το πολύ, να συμμετάσχουν στην συγκρότηση Ειδικού Αποθεματικού εξαγοράς της ΕΥΑΘ, αγοράζοντας 14 μερίδες τουλάχιστον, για κάθε ένα μέλος, καταβάλλοντας στην τράπεζα της επιλογής τους συνολικά 140,00€. Η κατάθεση θα γίνεται σε δύο λογαριασμούς. Στον πρώτο θα κατατίθενται 136,00€ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε δύο κατευθύνσεις, είτε για τη συμμετοχή του στην δημιουργία του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΥΑΘ, είτε σε περίπτωση ματαίωσης του εγχειρήματος θα επιστρέφεται, στο ακέραιο, σε λογαριασμό που έχει  δηλώσει εκ των προτέρων το κάθε μέλος. Στον δεύτερο θα κατατίθενται 4,00€ και θα αποτελεί κεφάλαιο κίνησης και λειτουργίας του Συνεταιρισμού όπου ανήκει το κάθε μέλος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες χωρίς περιορισμό, υπό την δέσμευση εκπλήρωσης του προαναφερθέντος όρου συμμετοχής στο Ειδικό Αποθεματικό Εξαγοράς της ΕΥΑΘ.
  4. Δεν έχουν νομικά κωλύματα και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.