Με ποιο τροπο θα οργανωθει η εξαγορα της ΕΥΑΘ απο τους πολίτες;

Η πρόταση της Κίνησης 136 προβλέπει την ίδρυση τοπικών συνεταιρισμών με μέλη όλους τους κατοίκους της πόλης. Οι συνεταιρισμοί αυτοί θα ενωθούν σε εταιρία η οποία θα διεκδικήσει την εξαγορά της ΕΥΑΘ στο όνομα των πολιτών, για να διασφαλιστεί η δημοκρατική και μη-κερδοσκοπική διαχείριση αυτού του κοινού αγαθού.

 Το 51% της εταιρίας ΕΥΑΘ, που σήμερα ανήκει στο κράτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία πώλησης. Η Κίνηση 136 αποτελεί μια πρόταση προς όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και του κόσμου ώστε να διεκδικήσουμε από κοινού την εξαγορά του.  Η εξαγορά αυτή θα γίνει πραγματικότητα με την δημιουργία συνεταιρισμών που έχει ξεκινήσει ήδη, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, ανά δημοτική κοινότητα και δήμο που υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ.  Οι τοπσυνεταιρισμοί στη συνέχεια θα ενωθούν μέσω της "Ένωσης των Πολιτών για το Νερό" σε εταιρία (Κοινωνική Ε.Υ.Α.Θ.) η οποία διεκδικεί την εξαγορά της ΕΥΑΘ στο όνομα των πολιτών.

Οι συνεταιρισμοί δημιουργούνται με βάση το νόμο για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς (Ν.1667/86) και βασίζονται σε ένα κοινό καταστατικό το οποίο:

α) Ορίζει τον κοινό σκοπό, την εξαγορά της ΕΥΑΘ.

β) Ορίζει την δημοκρατική λειτουργία των συνεταιρισμών μέσω γενικών συνελεύσεων και ανακλητών διοικητικών συμβουλίων.

γ) Θέτει ως αρχή τη μία ψήφο για κάθε μέλος ανεξαρτήτως μεριδίων.

δ) Ορίζει διαδικασίες διαφάνειας στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συλλογικού ελέγχου μέσω των συνελεύσεων.

ε) Ορίζει τον μη κερδοσκοπικό  χαρακτήρα της Κοινωνικής ΕΥΑΘ και θέτει ως αποστολή της την  παροχή νερού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές, προστασία του περιβάλλοντος, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Σκοπός μας είναι να βγει η εταιρία από το χρηματιστήριο. Κανένα μερίδιο δεν θα έχει αξία αγοροπωλησίας παρά θα συμβολίζει την ισότιμή συμμετοχή στον κοινωνικό έλεγχο του νερού. Οι συνεταιρισμοί δεν θα μπουν σε λογική ανταγωνισμού με τις ιδιωτικές εταιρίες, αφού δεν έχουν τίποτα το κοινό μαζί τους. Σκοπός τους δεν είναι το κέρδος αλλά η υπεράσπιση του νερού ως κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό.

Οραματιζόμαστε μια ΕΥΑΘ όπου θα έχει πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα και θα λειτουργεί ως μία κοινωνική υπηρεσία και όχι ως εταιρία.

Τόσο το κρατικό όσο και το ιδιωτικό μοντέλο έχουν αποδείξει τον αντικοινωνικό τους χαρακτήρα, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχουν αποτύχει.

Επιθυμούμε μια αληθινά συνεργατική υπηρεσία, με εργαζόμενους υπευθύνους και αξιοπρεπείς στην εργασία τους, με δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς, από τις τιμολογιακές πολιτικές μέχρι τα έργα και την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων, με κοινωνικό έλεγχο της υπηρεσίας από όλους τους πολίτες όπου θα ισχύει η αρχή ένας πολίτης = μία μετοχή = μία ψήφος. Αυτό το νέο μοντέλο μπορεί να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό δρόμο για την υπεράσπιση του νερού της ως πανανθρώπινου αγαθού.

Μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα, προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών .

Για να συμμετάσχετε, δείτε αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης συνεταιρισμού στην περιοχή κατοικίας σας, ή προεγγραφείτε για να σας ειδοποιήσουμε όταν αυτό θα συμβεί.