Η Κ136 στη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού

Η Κ136 συμμετείχε στη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού (EWM), που έγινε στις 23.8.2014 στο Παρίσι. 

Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:  

1. Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και υλικών
2. Ανάλυση και υποστήριξη της πολιτικής μας στην ΕΕ
3. Να δουλέψουμε με συμμαχίες και να αναπτύξουμε συγκεκριμένα σχέδια δράσης. Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΕΕ για τις οδηγίες για το πόσιμο νερό, την επαναχρησιμοποίηση του νερού και τη βιοποικιλότητα
4. Να εργασθούμε πάνω σε σενάρια μετά την επαναδημοτικοποίηση, τη δημοκρατία στις υπηρεσίες ύδρευσης, να αναπτύξουμε εναλλακτικές τέτοιες όπως οι συνεταιρισμοί
5. Να ενδυναμώσουμε τους αγώνες και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο
6. Συμμετοχή του EWM σε διεθνείς συναντήσεις μεταξύ των οποίων και στην 1η Πανελλαδική Συνάντηση συλλογικοτήτων για τη διαχείριση του νερού, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2014