Η Κ136 στο ESU 2014, Paris

Η Κ136 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Θερινό Πανεπιστήμιο για τα Κοινωνικά Κινήματα (European Summer University for Social Movements - ESU 2014), που διοργανώθηκε από τη διεθνή οργάνωση ATTAC στους χώρους του Université Paris VII – Diderot στις 19-23 Αυγούστου 2014 και στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 2.000 άτομα προερχόμενα από 44 χώρες.

 Η πρόταση συνεργατικής διαχείρισης του νερού της Κ136 παρουσιάσθηκε από τον Κ. Νικολάου στο workshop "What democracy for water management in the EU?" (Τι δημοκρατία για τη διαχείριση του νερού στην ΕΕ;), που διοργάνωσε το European Water Movement στο πλαίσιο του ESU 2014.

 Στην εκδήλωση έγιναν παρουσιάσεις για το ποια είναι η συμμετοχή του κοινού στις χώρες της ΕΕ, καθώς και εργαλεία άμεσης δημοκρατίας (τοπικά-εθνικά δημοψηφίσματα, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών), που χρησιμοποιήθηκαν από τα κινήματα νερού. Τέλος, συζητήθηκαν προτάσεις και πρωτοβουλίες για μια πραγματική άμεση και συμμετοχική δημοκρατία.

 Το πρόγραμμα του workshop:

 1st part: Public participation

 - Public participation defined by the Water Framework Directive - Annelies Broekman (XNCA)
- Implementation of public participation in Spain + Case Studies - Annelies Broekman et Jep Ribera (XNCA)
- Implementation of public participation in Germany - Jutta Schuetz (Aquattac) 
- Water public policy, WFD and public participation in France - Marc Laimé

 -- 2nd part: Referendums, European Citizens Initiative...

 - Italian referendum in 2011. What results ? - Renato di Nicola (Forum italiano dei movimenti per l'acqua)
- Berlin referendum in 2011. What results ? Berliner Water Assembly - Claus Kittsteiner (Berliner Wassertisch)
- Right2Water European Citizens Initiative. Post-ECI strategy - Pablo Sanchez (EPSU)
- « Obbedienza civile » campaign - Franca Corradini (Comitato Acqua Pubblica Arezzo)
- Thessaloniki referendum in 2014 - Giorgos Archelontopoulos (SOSte to Nero)

 3rd part: Direct and participative democracy

 - Parisian water observatory - Henri Coing (president of the parisian water observatory)
- Proposal for cooperatives to manage water in Thessaloniki - Kostas Nikolaou (Initiative 136)

 4th part: Fishbowl moderated by David Sanchez (Food & Water Europe)