Εναλλακτικό Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού στη Μασσαλία, 14-17 Μαρτιου 2012