Δήμος Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας. Πρωτεύουσά του είναι η Θέρμη.

Συνεταιρισμός: 

Στο Δήμο Θέρμης πρόκειται να ιδρυθεί συνεταιρισμός σύντομα. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, συμπληρώστε τη φόρμα προεγγραφής και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την ημερομηνία ίδρυσης.