10 σημεία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, που κατέθεσε η «Ένωση Πολιτών για το Νερό» στο ΤΑΙΠΕΔ

Στις 2 Μαΐου 2013 η Κ 136 παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου το στρατηγικό της σχεδιασμό, ακολουθεί η περιεκτική του παρουσίαση:

“Ένωση Πολιτών για το Νερό”

Ένωση Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

2 Μαΐου 2013

 

10 σημεία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, που κατέθεσε η «Ένωση Πολιτών για το Νερό» στο ΤΑΙΠΕΔ

 

Σημείο 1 :

Η “Ένωση Πολιτών για το Νερό” (στο εξής “ΈΠΝ”) είναι μια Ένωση Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (“ΚΕΥΑΘ” ή “Ένωση Πολιτών για το Νερό”) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την εξαγορά και τη διαχείριση της ΕΥΑΘ Α.Ε. καθώς και την παροχή νερού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές, προστασία του περιβάλλοντος, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που προβλέπει το Καταστατικό της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες παραγωγής ενέργειας και παραγωγή οργανικών λιπασμάτων. Σκοπός της “Ένωσης Πολιτών για το Νερό” είναι επίσης η ανάπτυξη δεσμών, δράσεων και θεσμών αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού και διεθνούς κινήματος υπεράσπισης του νερού ως κοινωνικού αγαθού και ανθρώπινου δικαιώματος. Έχει δημιουργηθεί με σκοπό μια χρηματοοικονομικά βιώσιμη, τεχνικά άρτια και κοινωνικά θετική αποκρατικοποίηση του 51% της ΕΥΑΘ Α.Ε. που προσφέρεται προς πώληση από το Ελληνικό Δημόσιο. Η προσφορά μας, στην ουσία η χρηματοοικονομική στρατηγική μας στο σύνολό της, αξιοποιεί την πετυχημένη εμπειρία της μεγαλύτερης και πιο μαζικής συμμετοχής πολιτών στην εξαγορά μετοχών επιχειρήσεων, της British Telecom και της British Gas, με μία ουσιαστική διαφορά υπεροχής : με σκοπό τη μη κερδοσκοπική διαχείριση και λειτουργία της.

 

Η “Ένωση Πολιτών για το Νερό” είναι δευτεροβάθμια Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, συγκροτημένη με βάση το Νόμο 1667/1986, με έδρα στην οδό Βενιζέλου 3, Θεσσαλονίκη. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 6 μέλη που εκπροσωπούν τους Συνεταιρισμούς-μέλη της.

 

Σημείο 2 :

Το πρόγραμμά μας συνοπτικά έχει ως εξής :

 1. Οι πολίτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών Νερού του Δήμου τους, θα είναι σε θέση να το κάνουν με μία απλή αίτησή τους προς αυτούς. Καθώς η βάση των μελών των Συνεταιρισμών θα αυξάνεται θα προστίθενται νέοι συνεταιρισμοί των υδροδοτούμενων Δήμων στην Ένωση.
 2. Τα μέλη θα αγοράζουν συνεταιριστικές μερίδες οι οποίες είναι δύο ειδών. Μία υποχρεωτική μερίδα για να γίνεται κανείς μέλος και μέχρι πέντε προαιρετικές μερίδες εφόσον το μέλος το επιθυμεί. Όσες μερίδες κι αν διαθέτει ένα μέλος, διαθέτει μία μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.
 3. Στους πιο σημαντικούς ΕΚΕ του κόσμου και ταμεία μικροδανείων, θα επιτραπεί να παρέχουν μικροδάνεια, χρηματοδοτώντας οποιαδήποτε υποψήφια μέλη ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στους συνεταιρισμούς, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.
 4. Οι ΕΚΕ θα κατευθύνουν τη χρηματοδότηση στα μέλη των συνεταιρισμών και όχι στους συνεταιρισμούς ή την Ένωση Πολιτών για το Νερό. Κατά αυτόν τον τρόπο η ”ΕΠΝ” για το Νερό και οι συνεταιρισμοί θα είναι πλήρως απαλλαγμένοι από δανεισμό καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 5. Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε έναν σημαντικό πάροχο πιστωτικών τραπεζικών υπηρεσιών, τη US Bank NA, σε δημοτικούς οργανισμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
 6. Με αρχή την ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής με το ΤΑΙΠΕΔ, η Ένωση Πολιτών για το Νερό θα αξιοποιήσει και άλλες μεθόδους για τη διανομή των μερίδων. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη διανομή μερίδων σε χρονικές περιόδους που μπορεί να εκτείνονται σε δέκα η περισσότερα χρόνια σε διάρκεια.

Προτείνουμε ένα πρόγραμμα αποκρατικοποίησης με αποδεδειγμένη επιτυχία

Στην ουσία αξιοποιούμε την εμπειρία των πιο μεγάλων προγραμμάτων αποκρατικοποίησης στην σύγχρονη ιστορία : της British Telecom και British Gas, με βασική διαφορά υπεροχής στα εξής :

 • το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Ένωσης Πολιτών για το Νερό,
 • τη δημοκρατική λειτουργία, σε πλαίσιο άμεσης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής στις αποφάσεις και τη διαχείριση των πολιτών-καταναλωτών και των εργαζομένων, σε μια περίοδο όπου η δημοκρατία στην Ελλάδα που τη γέννησε δοκιμάζεται,
 • την κοινωνική δικαιοσύνη, σε μια δύσκολη περίοδο όπου οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται σκληρά σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο,
 • το σεβασμό στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα διαχείρισης του σπάνιου πόρου του νερού, αλλά και του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού Κόλπου, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση, απειλούν άμεσα την προστασία του περιβάλλοντος και εξασθενούν δραματικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής.

 

Σημείο 3 :

Το πρόγραμμά μας απαντάει θετικά στις ανησυχίες που αφορούν στην αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε.

1. Ξένη Ιδιοκτησία

Σοβαρή ανησυχία είναι ότι η πώληση ζωτικών υποδομών όπως η ύδρευση-αποχέτευση  σε ξένα συμφέροντα θα οδηγήσει σε τρόπους διαχείρισης που θα επιβαρύνουν σοβαρά την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Παρόλο που η σύμβαση θα προβλέπει έλεγχο των τιμών, της ποιότητας του νερού και των επενδύσεων μέσω της ρυθμιστικής αρχής, η παγκόσμια εμειρία έχει αποδείξει ότι ακόμη και οι πιο καλά οργανωμένες ρυθμιστικές αρχές, όπως των ΗΠΑ και του Η.Β. δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν όσα υπαγορεύει ο ρόλος που τους έχει ανατεθεί. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το Παρίσι, το Βερολίνο, το Λονδίνο και πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης, των ΗΠΑ, του Καναδά, του κόσμου ολόκληρου.

2. Δέσμευση προς την τοπική κοινωνία

Η δεύτερη ανησυχία είναι για τον τρόπο της διαχείρισης μετά την πώληση. Αν οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι ελέγχουν τις αποφάσεις, θα θέτουν τους επιχειρησιακούς στόχους και θα ελέγχουν τα αποτελέσματα της διαχείρισης σε ότι αφορά στις τιμές, την ποιότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διάθεση των κερδών κλπ.

3. Αξία για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Η τρίτη ανησυχία είναι ότι η παρούσα αξία του 51% μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Είναι λογική ανησυχία καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση στη νότια Ευρώπη (περιλαμβανομένων των σεισμικών δονήσεων στην Κύπρο) έχει συμπιέσει τις τιμές της αγοράς. Όμως η γενική κατάσταση των αγορών θα αποτελεί αντικείμενο λιγότερης ανησυχίας αν οι ωφελούμενοι μιας μελοντικής αύξησης της αξίας της εταιρείας είναι οι Έλληνες πολίτες ως κάτοχοί της, πελάτες και εργαζόμενοι ταυτόχρονα. Έτσι τα όποια κέρδη από την μελλοντική αύξηση των αξιών δεν θα χαθούν για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αντίθετα θα επανεπενδυθούν στην ελληνική οικονομία.

4. Ελληνικές θέσεις εργασίας

Η τέταρτη ανησυχία, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους και τα στελέχη, είναι ότι ο μέλλων ξένος ιδιοκτήτης της εταιρείας μπορεί να θελήσει να μειώσει αρκετές θέσεις εργασίας, καθώς θα έχει άλλους υπαλλήλους για να παίξουν ειδικούς ρόλους αφού αποκτήσει την εταιρεία. Αν η εταιρεία αποκτηθεί από τους πολίτες αυτός ο κίνδυνος δεν θα υπάρχει.

Άλλα πλεονεκτήματα του προγράμματός μας

1. Η αντιμετώπιση του προγράμματός μας από την τοπική κοινωνία

Η ιδέα της απόκτησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. από τους πολίτες έχει μεγάλη απήχηση στη συντριπτική πλειοψηφία τους, αλλά και στους θεσμούς της περιοχής ασχέτως πολιτικο-ιδεολογικής τοποθέτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι :

 • τα δημοτικά συμβούλια όλων ανεξαιρέτως των δήμων που υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν πάρει ομόφωνες  αποφάσεις κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ Α.Ε., την πώλησή της σε πολυεθνικούς ομίλους και ξένους επενδυτές.
 • Με πρωτοβουλία του Σωματείου των εργαζομένων της ΕΥΑΘ Α.Ε. συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή φορέων και πολιτών της Θεσσαλονίκης, που αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., με συμμετοχή πλήθους φορέων αυτοδιοίκησης, εργαζομένων, κινήσεων πολιτών κλπ.
 • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε ειδική συνεδρίαση όπου συζητήθηκε η πρότασή μας, έχει πάρει ομόφωνη απόφαση να διεκδικήσει την ΕΥΑΘ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο και αν αυτό δεν επιτευχθεί, να συνεργαστεί με την Κίνηση 136 (την “'Ένωση Πολιτών για το Νερό”) στην διεκδίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. από τους πολίτες, με την υποστήριξη και συμμετοχή των Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Η εργασιακή διάσταση του προγράμματός μας

Όταν οι εργαζόμενοι έχουν μερίδια της Εταιρείας, αυτή έχει όφελος από πιό έξυπνη εργασία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μια αυξημένη αίσθηση του κοινού σκοπού. Επίσης τα συμφέροντα των εργαζομένων και των κατόχων της εταιρείας γίνονται πολύ πιο συμβατά. Τα Καταστατικά των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών καθώς κατι της Ένωσης προβλέπουν ότι ένα μέλος των Δοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων, προβλέπουν την συμμετοχή και ενός εκπροσώπου των εργαζομένων σ΄ αυτά.

3. Η πολιτική διάσταση του προγράμματός μας

Το 2010, τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό και υγιεινή είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Μια δεκαετία πριν, είχε εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων, η οποία μεταξύ άλλων: α) καθορίζει ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά θα πρέπει να θεωρείται κληρονομιά, β) προτρέπει τις χώρες να παρέχουν υπηρεσίες ύδατος σε λογική τιμή γι’ αυτούς που το χρειάζονται, γ) ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων. Το 2003, η Ελλάδα εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Επίσης, με αφορμή το 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι το νερό είναι κοινός πόρος της ανθρωπότητας και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Εδώ και 20 χρόνια, οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών παροχής νερού, μέσω της πώλησής του σε πολυεθνικούς ομίλους και ξένους επενδυτές, αντιμετωπίζοντας το νερό ως εμπόρευμα, υποσχέθηκαν παγκόσμια αυξημένες επενδύσεις και μεγάλη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του νερού.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης; Από μια έρευνα για την ιδιωτικοποίηση στις ΗΠΑ, κατά την οποία εξετάσθηκαν τα 10 μεγαλύτερα συστήματα ύδρευσης στις ΗΠΑ, προέκυψε ότι έπειτα από 20 χρόνια ιδιωτικοποίησης, οι τιμές αυξήθηκαν 3 φορές πάνω από τον πληθωρισμό και οι λογαριασμοί νερού των νοικοκυριών κατά μέσο όρο τριπλασιάσθηκαν στα πρώτα 10 χρόνια. Παρόμοια, μια έρευνα της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας κατέληξε ότι παγκόσμια οι ιδιωτικοποιήσεις απέτυχαν να μειώσουν τα τιμολόγια νερού και να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές νερού. Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξε και σχετική έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παντού, όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση, αυτή συνοδεύθηκε από υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, αύξηση της απώλειας νερού, υποβάθμιση των υποδομών και αύξηση των τιμών.

Αντίθετα, το μοντέλο της διαχείρισης της ύδρευσης και αποχέτευσης από τους ίδιους τους πολίτες καταναλωτές που αυτή εξυπηρετεί, το οποίο προτείνουμε με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όλων των πολιτών, καθώς και θεσμικών εκπροσωπήσεων της τοπικής κοινωνίας, δίνει έμφαση στη συμμετοχή και άμεση εμπλοκή των πολιτών και στοχεύει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης.

4. Η οικονομική διάσταση του προγράμματός μας

Οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις του προγράμματός μας αφορούν :

 • Λόγω της οικονομικής κρίσης, της χρονικής πίεσης και του ύψους του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η προσέγγιση της “μεγαλύτερης διασποράς των μερίδων” σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, διευρύνει την διαθεσιμότητα κεφαλαίων πέρα από τα όρια των παραδοσιακών αγορών χρήματος.
 • Οι συνολικές δαπάνες λειτουργίας του συστήματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης δε θα αυξηθούν εξαιτίας της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης που συνεπάγεται η “Συναλλαγή”, καθώς επίσης και λόγω της αναγκαίας πρόβλεψης  της απόδοσης του επενδυτικού κεφαλαίου που θα καταβάλλει ο παραχωρησιούχος.
 • Δε θα υπάρξει μείωση των εσόδων του Ελληνικού δημοσίου λόγω μείωσης των αποδιδόμενων από την ΕΥΑΘ Α.Ε. φόρων, λόγω υψηλών αποσβέσεων και κόστους χρηματοδότησης. Η διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν θα έχει ως επίπτωση, και μάλιστα άμεσα, μια σημαντική αύξηση των τιμολογίων του νερού σε βάρος των καταναλωτών, η οποία θα επιβληθεί από τους πιθανούς νέους ιδιοκτήτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. πολυεθνικούς ομίλους και ξένους επενδυτές, σε μια περίοδο δραματικής μείωσης των εισοδημάτων των πολιτών.

5.Συνεταιρισμοί νερού: Με επιτυχία, όπως σε όλο τον κόσμο

Η συνεταιριστική διαχείριση της ύδρευσης-αποχέτευσης δεν είναι ένα μεμονωμένο τοπικό φαινόμενο αλλά απαντάται σε χώρες με διάφορες κλιματολογικές,    οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συνεταιρισμών διαχείρισης της ύδρευσης-αποχέτευσης υπάρχουν στην Φιλανδία, Δανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδά, Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία, Βολιβία, Φιλιππίνες κλπ.

Οι μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις του προγράμματός μας

 • Σήμερα πολλοί Έλληνες νοιώθουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο σε μια έξωθεν επιβαλλόμενη διαχείριση της οικονομίας, της περιουσίας και των κοινών αγαθών της χώρας τους. Το πρόγραμμά μας απαντάει θετικά στις ανησυχίες τους. Στην ουσία αποτελεί μια θετική πρόταση που αξιοποιεί μια δοκιμασμένη στο χρόνο μέθοδο αποκρατικοποίησης, η οποία προωθεί την οικονομική βελτίωση όλων των Ελλήνων, μέσω της συλλογικής δράσης των πολιτών ως εργαζομένων, καταναλωτών και θεσμικών δρώντων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.
 • Η κρατική ιδιοκτησία της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν έπαψε να λειτουργεί με τρόπο που παράγει υψηλά κέρδη σε βάρος των καταναλωτών-πελατών της, λόγω αυξημένων τιμολογίων. Η κατοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. από τους ίδιους τους καταναλωτές της μέσω συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μακροπρόθεσμα θα μειώσει τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, με θετική επίπτωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στον πληθωρισμό.

 

Σημείο 4 :

Συγκριτική πολυκριτηριακή αξιολόγηση μεταξύ της ιδιωτικής και της διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης της ΕΥΑΘ από τους ίδιους τους πολίτες – καταναλωτές του.

Με βάση την εκτεθείσα παραπάνω παγκόσμια εμπειρία εφαρμογής των δύο μοντέλων ιδιωτικής και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης από συνεταιρισμούς των πολιτών-καταναλωτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τα συμπεράσματα των προαναφερόμενων διεθνών επιστημονικών ερευνών, προκύπτει η παρακάτω συγκριτική πολυκριτηριακή αξιολόγηση μεταξύ των δύο μοντέλων.

 

α/α

Κριτήριο

Ιδιωτική διαχείριση της ΕΥΑΘ

Διαχείριση της ΕΥΑΘ από τους πολίτες-καταναλωτές της– Η πρότασή μας

 1.  

Αναμενόμενη αύξηση τιμολογίων

ΝΑΙ (-)

ΟΧΙ (+)

 1.  

Αναμενόμενη αύξηση απωλειών νερού

ΝΑΙ (-)

ΟΧΙ (+)

 1.  

Αναμενόμενη βελτίωση ποιότητας νερού

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Αναμενόμενη υποβάθμιση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης

ΝΑΙ (-)

ΟΧΙ (+)

 1.  

Διευκόλυνση παροχής νερού σε χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Αύξηση επενδύσεων σε υποδομές

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Αύξηση κόστους για το δημόσιο και την αυτοδιοίκηση

ΝΑΙ (-)

ΟΧΙ (+)

 1.  

Διανομή των πλεονασμάτων ως κέρδη στους συμμετέχοντες φορείς

ΝΑΙ (-)

ΟΧΙ (+)

 1.  

Διανομή των πλεονασμάτων για επανεπενδύσεις στα συστήματα ύδρευσης-αποχέτευσης

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Μείωση κόστους υπηρεσιών

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Χρηματοδότηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Τεχνική υποστήριξη σε μεγάλο εύρος θεμάτων

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και οικοδόμηση θεσμικής αποτελεσματικότητας

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 1.  

Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών

ΟΧΙ (-)

ΝΑΙ (+)

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

15 (-)

15 (+)

 

Η Ελληνική Κληρονομιά στον τομέα της Υδραυλικής είναι πολύ βαρειά. Οι Έλληνες ήταν κάποτε οι καλύτεροι μηχανικοί υδραυλικής του κόσμου. Γιατί σήμερα να πρέπει να πουλήσουν μία τόσο σημαντική υποδομή σε πολυεθνικούς ομίλους και ξένους επενδυτές; 

Σημείο 5 :

Η ταυτότητά μας

 

1.1. Ταυτότητα του Ενδιαφερομένου

Στοιχεία του Ενδιαφερομένου

Ένωση Πολιτών για το Νερό

(Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)

Διεύθυνση : Βενιζέλου 3, Θεσσαλονίκη, T.K. 54624

Συνεταιρισμοί – Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης

Η δημιουργία των πρώτων συνεταιρισμών για το νερό της Θεσσαλονίκης εξελίσσεται ταχύτατα. Οι 6 πρώτοι συνεταιρισμοί, που δημιούργησαν και συμμετέχουν μέχρι στιγμής στην Ένωση Συνεταιρισμών είναι:

 

Α/Α

Συνεταιρισμός

Διεύθυνση

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Στοιχεία Επικοινωνίας

1

1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Βενιζέλου 3

Θεσσαλονίκη

Άρης Χατζηνικολάου

Δημ. Γούναρη 62-68 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310215839

2

4ης Δ.Κ. Δήμου Θεσσαλονίκης

Βενιζέλου 3

Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Σακαγιάννης

Μεγακλέους 14

Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6972817238

3

5ης Δ.Κ. Δήμου Θεσσαλονίκης

Λαέρτου 2

Θεσσαλονίκη

Λάζαρος Αγγέλου

Κ. Καραμανλή 104

Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6977277120

4

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Βουλγαροκτόνου34

Πυλαία-Θες/κη

Νίκος Γραικούσης

Αηδονίων 3

Πυλαία – Θες/νίκη

Τηλ. 6973399656

5

Ευόσμου - Κορδελιού

Κορυτσάς 21

Εύοσμος– Θες/κη

Γιάννης Παρτόζης

28ης Οκτωβρίου 13

Κορδελιό-Θες/κη

Τηλ. 6974906176

6

Αλληλεγγύη Κ 136

Βενιζέλου 22

Θεσσαλονίκη

Σάββας Χρυσοστομίδης

Αμβροσίου 6

Θεσσαλονίκη

 

 

Βρίσκονται στη φάση νομιμοποίησής τους οι συνεταιρισμοί της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (Άνω πόλη, Επταπύργιο), Δήμου Καλαμαριάς και Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία και σύντομα θα ανακοινωθούν οι συνεταιρισμοί και στους υπόλοιπους δήμους της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

Κάθε νέος συνεταιρισμός εντάσσεται στην ένωση, όπως άλλωστε προβλέπει το καταστατικό του, καθώς και το καταστατικό της ένωσης.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι συνεταιρισμοί αντιστοιχούν γεωγραφικά στο 55% περίπου του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετείται από την ΕΥΑΘ.

 

Σημείο 6 :

Εξειδικευμένοι Υποστηρικτές της Ένωσης Πολιτών για το Νερό

Η “Ένωση Πολιτών για το Νερό” υποστηρίζεται από την ακόλουθη ομάδα             εξειδικευμένων εταιρειών :

Bondholder Communications Group

Η Bondholder Communications Group (BondCom) είναι εταιρεία    χρηματοοικονομικής επικοινωνίας που βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία για τη διασύνδεση εκδοτών χρεογράφων με τους επενδυτές τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η BondCom έχει διοριστεί για την εξυπηρέτηση συναλλαγών για περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια δολλαρία. Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναδιάρθρωση του χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν πάνω από € 200 δις τίτλων και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία.

Μία από τις επιχειρήσεις, η οποία προγήθηκε της BondCom ενήργησε ως σύμβουλος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συμβάλλοντας στην δημιουργία διαρθρωτικών αλλαγών υποδομής στην αγορά χρεογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας της βρετανικής κυβέρνησης για «ευρύτερη συμμετοχή μετόχων», που περιελάμβανε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία για την υποστήριξη των στόχων της Ένωσης Πολιτών για το Νερό, έχει ως επικεφαλής τον Robert Apfel, Πρόεδρο της BondCom και φιλέλληνα, με μεγάλη εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές και τον τραπεζικό τομέα. Στην ηλικία των 28, ο R. Apfel δημιούργησε μια καινοτόμο μέθοδο χρηματοδότησης μέσω ομολόγων, η οποία καθιερώθηκε ως το πρότυπο του κλάδου και χρησιμοποιήθηκε σε εκδόσεις τίτλων ύψους περισσότερων από $ 4 τρισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Δύο από τις εταιρείες χρηματοοικονομικής επικοινωνίας που ίδρυσε ο R. Apfel ανήκουν σήμερα στην Thomson Reuters.

Ο John Redwood, Ειδικός Σύμβουλος Ιδιωτικοποιήσεων, ήταν ο κύριος υποστηρικτής των βρετανικών πολιτικών ευρείας ιδιοκτησίας στις δεκαετίες του ‘70 και του ’80 και είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων που αναφέρονται στη βέλτιστη υλοποίησή τους. Αποτέλεσε σύμβουλο ιδιωτικοποίησης και εν συνεχεία Διευθύνοντα Σύμβουλο πολιτικής υπό την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ το 1983 και την βοήθησε στην σχεδίαση των αποκρατικοποιήσεων της British Telecom και της British Gas.

Το πρόγραμμα του κ. Redwood περιελάμβανε ακόμη την εξαγορά της βρετανικής επιχείρησης φορτηγών, National Freight, από τους υπαλλήλους της επιχείρησης έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους.

Citigate Dewe Rogerson

Η Citigate Dewe Rogerson, με έδρα το Λονδίνο, έχει ηγετική παρουσία στο χώρο της χρηματοοικονομικής επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η Dewe Rogerson ήταν υπεύθυνη για την οικονομική και επιχειρηματική επικοινωνία σε όλες σχεδόν τις ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων αυτών της British Telecom και της British Gas.

Οι προσφορές μετοχών σε προγράμματα ιδιωτικοποίησης παραμένουν ένας σημαντικός τομέας δραστηριότητας για τη Dewe Rogerson. Από το 1979, η ομάδα της έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε πάνω από 200 προσφορές ιδιωτικοποίησης σε 37 χώρες.

 

Σημείο  7 :

Μετοχική Σύνθεση του Ενδιαφερομένου και Σχέδιο Ανάπτυξης της Μετοχικής Σύνθεσης

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (ημέρα της συμφωνίας διακανονισμού) η μεριδιακή σύνθεση της “Ένωσης Πολιτών για το Νερό” θα σχηματιστεί με τον ακόλουθο τρόπο :

Οι εν δυνάμει μερίδες προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 520000, οι οποίες αντιστοιχούν στα ισάριθμα υδρόμετρα της ΕΥΑΘ Α.Ε. Θα αποκτώνται μέσω εγγραφής τους στους συνεταιρισμούς της Ένωσης από τους πολίτες-καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά, τους πολίτες της Ελλάδας και τους Έλληνες της Διασποράς, όλους τους πολίτες του κόσμου, που πιστεύουν ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, όχι εμπόρευμα για κερδοσκοπική εκμετάλλευση.

Η χρηματοδότηση της πιστωτικής τράπεζας θα αντληθεί από μια ομάδα Επενδυτών Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Στην ομάδα ΕΚΕ συμμετέχουν αρκετά φιλανθρωπικά ιδρύματα, κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές και επενδυτές θετικής κοινωνικής επίδρασης.

Οι ΕΚΕ υποστηρίζουν την “Ένωση Πολιτών για το Νερό” στους δύο βασικούς στόχους της:

 • τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό σε προσιτές τιμές για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και όλου του κόσμου
 • την καθολική συμμετοχή στην ιδιοκτησία και διαχείριση ζωτικών υποδομών, όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε., από τους πολίτες τους οποίους αυτές εξυπηρετούν.

Οι ΕΚΕ θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν οι ίδιοι να είναι μακροπρόθεσμα οι ιδιοκτήτες των μερίδων της Ένωσης Πολιτών για το Νερό.

 

Παρακάτω παρατίθενται οι Επενδυτές Κοινωνικής Ευθύνης που έχουν επιλεγεί ως αποδεκτοί από τη “EΠΝ“  για συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης:

 

 

Επενδυτές Κοινωνικής Ευθύνης

-

 Accion Internationl and Accion USA

-

 Amalgamated Bank of New York (Amalgamated Ladies Garment Workers Union)

-

 Banca Etica 

-

Bill and Melinda Gates Foundation

-

Blue Orchard Finance SA

-

Calvert Foundation

-

Charity Bank

-

Citizens Energy Company, Inc.

-

Crédit Coopératif

-

Cultura Sparebank

-

Ecology Building Society

-

Epiphany Funds

-

FINCA International, Inc.

-

GLS Gemeinschaftsbank eG

-

Merkur Cooperative Bank

-

Oikocredit USA,

-

 Shared Interest, Inc.

-

Social Finance USA

-

 Symbiotics SA

-

The Cooperative Banking Group

-

Unity Trust Bank

-

Working Capital for Community Needs (WCCN)

 

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό από αυτούς τους ΕΚΕ υπερβαίνει τα €30 δισεκατομύρια.


 

Σημείο 8 :

Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης του Ενδιαφερόμενου σε αυτή τη συναλλαγή.

Στόχος μας είναι να κάνουμε τη συμμετοχή στο σύστημα ύδρευσης ανοικτή, επιθυμητή και προσιτή σε κάθε, σχεδόν, κάτοικο στη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και την ευρύτερη κοινότητα των ατόμων με αγάπη για τη Θεσσαλονίκη και την ιδέα της αποτελεσματικής παροχής ασφαλούς, οικονομικά προσιτού νερού και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες του κόσμου.

Η Ένωση Πολιτών για το Νερό δημιουργήθηκε με σκοπό την εξαγορά και τη μη κερδοσκοπική διαχείριση της ΕΥΑΘ Α.Ε. καθώς και την παροχή νερού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές, προστασία του περιβάλλοντος, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που προβλέπει το Καταστατικό της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες παραγωγής ενέργειας και παραγωγή οργανικών λιπασμάτων.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη διάθεση, προς τα παιδιά της κοινότητάς μας, μετοχών του συστήματος ύδρευσης με σκοπό να διδάξουμε στα παιδιά μας τα οφέλη της συμμετοχής στην κοινότητά τους και τα οφέλη της αποταμίευσης και επένδυσης για ένα καλύτερο και πιο σίγουρο μέλλον. Θα συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές και σχολεία ώστε να δημιουργήσουμε ένα προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος για χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Θα συμπεριλάβουμε δε σε αυτό ειδικά ενημερωτικά δελτία τα οποία θα σχεδιαστούν ώστε να απευθύνονται σε παιδιά.

Το νερό είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη και ο καθένας στην κοινότητά μας, είτε νέος ή γηραιότερος, είτε ευκατάστατος ή όχι, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξει τη βρύση και να πιει το εξαιρετικό νερό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα παράγεται από ένα σύστημα που κατέχουν όλοι συλλογικά.

Θα στηριχθούμε σε ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης – το καταρτισμένο προσωπικό του και θα βασιστούμε στις γνώσεις του για να προωθήσουμε τη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόσουμε ένα σχέδιο για να βοηθήσουμε περιοχές του πλανήτη να κάνουν τα όνειρά τους για ασφαλές, προσιτό νερό και αποτελεσματική αποχέτευση, πραγματικότητα.

Έχουμε τη στήριξη Επενδυτών Κοινωνικής Ευθύνης. Θα χτίσουμε πάνω στις επενδύσεις τους και θα προωθήσουμε την αποστολή τους (στο βαθμό που μπορούμε να το πράξουμε) για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων της Γης, έστω με ένα μόριο H2O κάθε χρόνο.

Για να πετύχουμε το στόχο καθολικής συμμετοχής  σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν όμοιες επικοινωνιακές και μικροοικονομικές προσεγγίσεις με εκείνες της Ηνωμένου Βασιλείου το 1984 και το 1986,  συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών για την πληρωμή των λογαριασμών για τους πελάτες και των προαιρετικών μερίδων σε μειωμένη τιμή για τους μη πελάτες.

Στην πρότασή μας παρουσιάζονται οι βασικοί όροι της πώλησης μετοχών της British Telecom, η οποία ήταν δομημένη ως μια δημόσια ανώνυμη εταιρεία, προσαρμοσμένοι με ενδεικτικό τρόπο στο μοντέλο της Ένωσης Πολιτών για το Νερό και των Συνεταιρισμών-μελών της, που είναι δομημένοι ως αστικοί Συνεταιρισμοί με καταστατική δέσμευση μη-κερδοσκοπικής διαχείρισης.

 

Σημείο 9 :

Βήματα που έχουμε κάνει για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της υπάρχουσας Διευθυντικής ομάδας και του υπαλληλικού δυναμικού

Ομάδα Διοίκησης & Προσωπικό

Η Ένωση Πολιτών για το Νερό έχει επικοινωνήσει με το υφιστάμενο προσωπικό και τα ανώτερα στελέχη της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ως ομάδα, είναι καλά εκπαιδευμένοι και έχουν παράγει αξιέπαινα αποτελέσματα, τα οποία είναι εμφανή στις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις. Η ομάδα αυτή πρέπει να παραμείνει.

Η ομάδα διοίκησης αποτελείται από ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΕΥΑΘ και καλύπτει όλες τις κρίσιμες διοικητικές και επιχειρησιακές περιοχές στο οργανόγραμμα της εταιρείας.

Εκτός της ομάδας των διευθυντικών στελεχών, είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των συμφερόντων του σημερινού εργατικού δυναμικού είναι ευθυγραμμισμένο με τα συμφέροντα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και των πελατών του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.

 

Σημείο 10 :

΄Oραμα και Στρατηγική της “Ένωσης Πολιτών για το Νερό” για την  ΕΥΑΘ Α.Ε.

Όραμα της “Ένωσης Πολιτών για το Νερό” είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε. να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος απέναντι στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ομάδα της ΕΥΑΘ χτίζει τις δυνάμεις της μέσω επιχειρηματικών και κοινωνικών δράσεων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με βασικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή την μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου.

Στην πρότασή μας περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι και η στρατηγική επίτευξής τους, σε ότι αφορά :

 • στην παροχή νερού
 • στο αποχετευτικό δίκτυο
 • στις λειτουργικές μεταρρυθμίσεις
 • στις νέες επιχειρηματικές μονάδες

ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος του αυξημένου ποσοστού διαρροής νερού στο δίκτυο της ΕΥΑΘ (σήμερα 26%). Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση Πολιτών για το Νερό θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τεχνολογικά προηγμένου, αλλά επί του παρόντος υποχρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού βλαβών και διαρροών επί του δικτύου σωληνώσεων και την ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης για την επιδιόρθωση και συντήρηση. Η αποτελεσματική χρήση του συστήματος, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες δράσεις της σταδιακής αντικατάστασης των συμβατικών υδρομετρητών με ηλεκτρονικούς και τη μερική αντικατάσταση του παλαιού δικτύου, είναι ρεαλιστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν μία σημαντική μείωση στο ποσοστό των διαρροών νερού, σημαντική μείωση των δαπανών συντήρησης και επισκευής του δικτύου και μια πιο αποτελεσματική χρήση και διανομή του πολύτιμου πόρου στο άμεσο μέλλον.