Υποστήριξη από το ιταλικό κίνημα νερού

Την Παρασκευή 9 Μαϊου 2014 έρχεται στη Θεσσαλονίκη μια αντιπροσωπεία από το Ιταλικό Φόρουμ των Κινημάτων Νερού για να υποστηρίξει τους συντρόφους του ελληνικού κινήματος για το νερό.