Συνάντηση ενημέρωσης και δράσης για το Δημοψήφισμα του Νερού στην Δ.Ε. Τριανδρίας

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Δήμου Θεσσαλονίκης:

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας καλεί τα Προεδρεία των Φορέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνάντηση ενημέρωσης και δράσης τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 8.00 μμ στον 3ο όροφο του πρώην Δημαρχείου Τριανδρίας.