Στον εισαγγελέα Διαφθοράς η σύμβαση για την ΕΥΑΘ

Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό το κείμενο των 250 σελίδων της σύμβασης παραχώρησης, παρά το ότι έχει ζητηθεί από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κατατεθεί στη Βουλή ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης καλεί κατεπειγόντως το ΤΑΙΠΕΔ να προσκομίσει τη σύμβαση παραχώρησης της ΕΥΑΘ. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της «Ε» (31.12.2013, 7.12.2014) για τα έργα ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται με συγχρηματοδότηση κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής και θα δοθούν προίκα στον ιδιώτη αγοραστή.

Στη νέα εισαγγελική έρευνα για την ΕΥΑΘ θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων με εθνικούς πόρους, και της απάτης όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους με πόρους από το Ταμείο Συνοχής. Θα διερευνηθεί επίσης αν έχουν τελεστεί οποιαδήποτε άλλα αδικήματα εις βάρος της ΕΥΑΘ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Πρόκειται για κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα που παρήγγειλε ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρης Δημόπουλος, μετά τη δημοσιοποίηση του καταλόγου σειράς έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης των οποίων είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΚΑ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, η κατασκευή των έργων αυτών θα συνεχίσει να γίνεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ώς το 2016, δηλαδή ακόμη και μετά τη πώληση της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες, την οποία κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ προγραμματίζουν να έχουν ολοκληρώσει ως τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σημαντικότατη παράμετρος της νέας εισαγγελικής έρευνας είναι ότι καλείται το ΤΑΙΠΕΔ να προσκομίσει τη σύμβαση παραχώρησης της ΕΥΑΘ στους ιδιώτες αγοραστές, ώστε να διερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτήν για τη χρήση των συγκεκριμένων έργων. Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό το κείμενο των 250 σελίδων της σύμβασης παραχώρησης, παρά το ότι έχει ζητηθεί από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κατατεθεί στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη και στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ δεν παρουσιάστηκε ολόκληρο το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης, αλλά μόνο 10 σημεία της. Τη σύμβαση έχουν ζητήσει επανειλημμένα, ακόμη και με νομική συνδρομή, τα μέλη της «Κίνησης Πολιτών για το Νερό», που είχαν συμμετάσχει στην α' φάση του διαγωνισμού πώλησης της ΕΥΑΘ, αλλά αποκλείστηκαν, χωρίς να έχει δοθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, παρά τις συνεχείς πιέσεις, καμία απολύτως εξήγηση για τους λόγους του αποκλεισμού. Παρ' όλ' αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβαση έχει δοθεί ήδη στους υποψήφιους αγοραστές για να την εξετάσουν και να κάνουν υποδείξεις για αλλαγές.

Στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελικής έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΥΔΕ και τα μέλη της διοίκησης της ΕΥΑΘ. Επίσης ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και μέλος του συντονιστικού «SOSτε το Νερό», Γιάννης Κρεστενίτης, και το μέλος της «Κίνησης Πολιτών για το Νερό», Λάζαρος Αγγέλου, οι οποίοι με δηλώσεις τους στην «Ε» έχουν καταγγείλει ότι ο ιδιώτης αγοραστής της ΕΥΑΘ θα καρπωθεί το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, και έχουν ζητήσει να δοθεί στη δημοσιότητα η σύμβαση παραχώρησης της ΕΥΑΘ.

Ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Αργύρης Δημόπουλος, ζητά ακόμη να προσκομιστούν τα έγγραφα της συγχρηματοδότησης των έργων από το Ταμείο Συνοχής, αρχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πότε ξεκίνησε η κατασκευή των έργων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή και ποια είναι η διαδρομή των χρημάτων.

Τα έργα είναι: Ο 3ος χωνευτής και συναφή ηλεκτρομηχανολογικά έργα - ολοκλήρωση των συστημάτων μηχανικής πάχυνσης και νερού χρήσης στην ΕΕΛΘ (προϋπ. 4,9 εκατ. ευρώ). Κατασκευή 2ου Κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης (προϋπ. 44 εκατ. ευρώ), η μονάδα ξήρανσης της ιλύος (προϋπ. 17,7 εκατ. ευρώ). Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (προϋπ. 36,5 εκατ. ευρώ). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΥΔΕ, από αυτά παραδόθηκε μόνο η Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος (φθινόπωρο 2013). Τα υπόλοιπα, συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ, θα κατασκευάζονται ώς το 2016 με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ η ΕΥΑΘ θα βρίσκεται ήδη σε χέρια ιδιωτών.