Πωλείται νερό μέσω ΑΤΜ

Μετά την ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης και την ιδιοκτησιοπήση των πηγών, των λιμνών και των ποταμών (μεταξύ αυτών και ο ποταμός Γάγγης: ιερό ποτάμι για τους Ινδούς) οι ιδιωτικές εταιρίες βρήκαν και ένα άλλο τρόπο για να πωλούν το νερό: το ηλιακό φίλτρο ΑΤΜ. Στην Ινδία το καθαρό νερό είναι το ζητούμενο, οι εταιρίες αυτές τοποθετούν φίλτρα καθαρίσματος νερού και το εμπορεύονται για 3 δολάρια το μήνα ( ο μέσος βασικός μισθός στην Ινδία κυμαίνεται στα 50 δολάρια το μήνα ). Αντί να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα ελεύθερης παροχής και δωρεάν φίλτρων από τις κοινότητες, πλήρης απουσίας κρατικής μέριμνας ( όπως στην Ινδία έτσι πλέον θα είναι και το ελληνικό κράτος ) οι εταιρίες έχουν μπροστά στη διάθεση τους ελεύθερο το πεδίο για να εμπορευματοποιούν τις βιολογικές και απαραίτητες για την ζωή ανάγκες των ανθρώπων.

Τα πράγματα αυτά γίνονται στην Ινδία όπου για εμάς τους έλληνες με τα πλούσια ποτάμια και πηγές ίσως να  φαντάζουν τώρα μακρινά και ότι δεν μας αφορούν, όπως ίσως να μας φάνταζε μακρινή και ότι δεν μας αφορούσε η οικονομική κρίση της Αργεντινής το 2000. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρίες που επιβάλουν αυτό τον τρόπο εμπορευματοποίησης στην Ινδία είναι οι ίδιες που εποφθαλμιούν και για την κατοχή του management της ΕΥΑΘ. Να τους σταματήσουμε τώρα πριν η ελεύθερη πρόσβαση στο νερό γίνει ένα όνειρο …ή καλύτερα εφιάλτης.