Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στο Δημοψήφισμα του νερού!

Όλοι οι ετεροδημότες που κατοικούν στους 11 δήμους της περιοχής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Δημοψήφισμα για το νερό σε ένα ειδικό για τους ετεροδημότες εκλογικό τμήμα, που θα βρίσκεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του δημοψηφίσματος.

Εκτός του προσωπικού αποδεικτικού (ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας) οι ετεροδημότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία απόδειξη λογαριασμού ΕΥΑΘ στο όνομα τους ή, στην περίπτωση που η απόδειξη είναι στο όνομα τρίτου, απόδειξη άλλου οργανισμού ή φορέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία) που να αποδεικνύει οτι κατοικούν στο χώρο που υπάρχει το υδρόμετρο.