Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - IAH NATIONAL HELLENIC CHAPTER

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας (ΕΕΥ), εθνικός εκπρόσωπος της International Association of Hydrogeologists (IAH), δημοσιοποιεί τον προβληματισμό της για το θέμα της υδατικής διαχείρισης στην Ελλάδα και επισημαίνει.

1. Σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης και βαθειάς ύφεσης, προβλήματα, όπως η υδατική διαχείριση, παραπέμπονται σε ένα μέλλον άγνωστο, απροσδιόριστο και αβέβαιο. Ειδικά το θέμα του νερού στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη κρίση, παραπέμπεται συνεχώς σε ένα τέτοιο μέλλον, κατά ένα τρόπο συνεχή και αδικαιολόγητο. Τα υδατικά, μας, προβλήματα, εκτός πολλών άλλων, επιφυλάσσουν τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, που κι αυτά μεταφράζονται (και) σε οικονομικό κόστος. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, όπως έδειξε η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, στην οποία πήρε μέρος και η ΕΕΥ, καλύπτοντας τον τομέα του υδατικού δυναμικού.

2. Η ΕΕΥ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι βρισκόμαστε εν δυνάμει σε μια κατάσταση μη αντιστρεπτής μόνιμης λειψυδρίας, δεδομένου ότι, με άμεσο και έμμεσο τρόπο, η προσφορά νερού ή η δυνατότητα διαχείρισης των προσφερόμενων υδατικών πόρων με την υφιστάμενη υποδομή μειώνεται και, συγχρόνως, η χρήση του εντατικοποιείται λόγω αύξησης του πληθυσμού και των επισκεπτών, αλλαγής των χρήσεων γης προς πλέον υδροβόρες δραστηριότητες και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, που συνδέεται με την υδατική κατανάλωση.

3. Η ΕΕΥ υπενθυμίζει την τεράστια καθυστέρηση στην εκπόνηση και υλοποίηση των διαχειριστικών μελετών και την ανεπαρκή επάνδρωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών υδατικής διαχείρισης.

4. Η ΕΕΥ επανέρχεται στο θέμα της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων σπατάλης και προστασίας νερού, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων, η σταδιακή αντικατάσταση των φθαρμένων δικτύων ύδρευσης των πόλεων, και η άμεση έναρξη χωροθετήσεως των ζωνών περιμετρικής προστασίας, τουλάχιστο των υδρευτικών υδροληψιών. Η λύση των θεμάτων αυτών  μπορεί να καλυφθεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ποιοτικής και ποσοτικής αποκατάστασης των υπογείων υδατικών σωμάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονα προβλήματα  υπερεκμεταλλεύσεων π.χ. νησιά, με βάση τις κατευθύνσεις των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2006/118/ΕΚ.Η αποκατάσταση των υπογείων υδροφοριών μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό όπλο στην αντιμετώπιση  μελλοντικών  καταστάσεων ξηρασίας.

5. Η ΕΕΥ επιμένει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού θα προκαλέσει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και ανάλογες αντιδράσεις. Το νερό δεν μπορεί να μπει στον κανόνα της μεγιστοποίησης του κέρδους του πάροχου και η μετατροπή ενός κοινωνικού αγαθού σε φυσικό πόρο και σε οικονομικό πόρο, μόνο σε επίπεδο ελάχιστης ανταποδοτικής βάσης μπορεί να γίνει αποδεκτή, ιδιαιτέρως στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και αξιακές συνθήκες.

6. Επανερχόμενοι στο 1ο θέμα., πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να δαπανούμε και για το μέλλον και όχι μόνο για τα άμεσο παρόν, όταν αυτό μας αναγκάζει.

Το Δ.Σ. της ΕΕΥ

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Γ. Στουρνάρας

Ο Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Γ. Σταμάτης

Τα μέλη, Καθηγητής Ν. Λαμπράκης, Δρ. Α. Παναγόπουλος, Β. Περλέρος